Το γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου "LANDSCAPE"
Χάρης Μ. Ροΐδης & συνεργάτες
ιδρύθηκε το 1980
στη Θεσσαλονίκη ως γραφείο μελετών - κατασκευών
αρχιτεκτονικής τοπίου από τον αρχιτέκτονα τοπίου,
Χάρη Ροΐδη. Από το 2000 λειτουργεί υποκατάστημα
του γραφείου στην Αθήνα.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί πάνω από 700 μελέτες
και έχουν αποπερατωθεί οι περισσότερες από αυτές,
σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.


Το γραφείο ασχολείται σήμερα με:
Μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου
Μελέτες αποκατάστασης τοπίου
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Αρχιτεκτονικές μελέτες


Προσφέρεται, από το εξειδικευμένο δυναμικό του
γραφείου, πλήρης επιστημονική υποστήριξη.

Κυριότερες ομάδες πελατών είναι:
Κατασκευαστές
Τεχνικές εταιρείες
Τοπικές αρχές
Κρατικοί φορείς
Μεσιτικοί σύλλογοι
Ιδιοκτήτες εργοστασίων
Ιδιώτες
Φιλανθρωπικές οργανώσεις
Ξενοδόχοι, κλπMade in Vertigo Studios