Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2002 : Χωροταξική μελέτη Θεματικό πάρκο με τίτλο Ανοικτό μουσείο μακεδονικού αγώνα
Εργοδότης: Δήμος Μ. Αλεξάνδρου


 

 

 
Made in Vertigo Studios