Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


1992 : Aνάθεση εκπόνησης μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τους υπαίθριους χώρους νεροπάρκου της Waterland στην Θεσσαλονίκη
Εργοδότης: ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.


 

 

 
Made in Vertigo Studios