Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2004 : συμμετοχή στην α΄ φάση της μελέτης ‘Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο Φιλίππου’, Δήμος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Εργοδότης: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε.- DELCO Ε.Π.Ε.


 

 

 
Made in Vertigo Studios