Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2005 : Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένα Δωμάτια Α΄ Τάξης (διατηρητέος μύλος) δυναμικότητας 4 κλινών, στην περιοχή του ποταμού Άνω Κουφονησίου Κοινότητας Κουφονησίων Ν. Κυκλάδων
Εργοδότης: ΔΟΜΟΣ Τεχνικές Μελέτες-Σύμβουλοι Μηχανικοί


 

 

 
Made in Vertigo Studios