Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


1996 : Μελέτη-κατασκευή συνεδριακού και πολιτιστικού κέντρου με τίτλο MEΓAPO MOYΣIKHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Εργοδότης: Γ.E.K. A.E.- Θεμελιοδομή A.E. (O.M.M.Θ.)


 

 

 
Made in Vertigo Studios