Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2007 : Αρχιτεκτονική μελέτη τοπίου συγκροτήματος πολιτιστικού κέντρου Χαϊδαρίου
Εργοδότης: Α. Καπετανίδη ΑΤΕΕ Τεχνική Εταιρεία


 

 

 
Made in Vertigo Studios