Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2007 : Cape St. John development. Εκπόνηση master plan για την τουριστική ανάπτυξη έκτασης 1500 στρεμμάτων στην Πλάκα Κρήτης, σε συνεργασία με τα γραφεία Ποτηρόπουλος Δ+Λ και συνεργάτες και Θύμιος Παπαγιάννης και συνεργάτες
Εργοδότης: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.


 

 

 
Made in Vertigo Studios