Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


1985 : Διαμόρφωση πάρκου Θεάτρου Ν. Ιωνίας Βόλου έκτασης 170 στρεμμάτων
Εργοδότης: Δήμος Ν. Ιωνίας Βόλου


 

 

 
Made in Vertigo Studios